Prof. İ. Şazi SİREL
Y. Mimar, DGSA
 
Resmi WEB Sitesi Official WEB Site
YAYINLAR Anasayfa Özgeçmiş Yazılar Projeler Ödüller Galeri PUBLICATIONS
  Biography CV Writings Projects Awards Gallery  

KİTAPLAR   BOOKS
Konutlarda Suni Aydınlatma, 1965
(İmar İskan Bakanlığı Mesken Genel Sekreterliği Matbaası, Ankara)
 

 

Artificial Illumination in Residences, 1965
(Printing House of Ministery of Residence, Ankara)

Aydınlatma Terimleri Sözlüğü, 1973
(Türk Dil Kurumu)
 

 

Vocabulary for Illumination Terminology, 1973
(Turkish Language Organization)
 

Aydınlatma Terimleri, 1974
(İDMM Akademisi Yayınları, Sayı 112)
(İkinci basım: 1976)
(Üçüncü basım: 1984)
 

 

Illumination Terminology, 1974
(İDMM Academy Publications, No: 112)
(Second edition: 1976)
(Third edition: 1984)
 

Yapı Akustiği I - Temel Bilgiler, 1974
(İDMM Akademisi Yayınları, Sayı 115)
(İkinci baskı: 1980)
 

 

Building Acoustics I - Basic Knowledge, 1974
(İDMM Academy Publications, No: 115)
(Second edition: 1980)
 

Kuramsal Renk Bilgisi, 1974
(İDMM Akademisi Yayınları, Sayı 124)
 

 

Theoretical Colour Knowledge, 1974
(İDMM Academy Publications, No: 124)
 

Gölge Eğrileri Yöntemi, 1974
(İDMM Akademisi Yayınları, Sayı 126)
 

 

Method of Shadow Curves, 1974
(İDMM Akademisi Yayınları, Sayı 126)
 

Türkiye'den Geçen Enlemler İçin Güneş Yörüngesi Temel Çizimleri, 1974
(Boğaziçi Üniversitesi Matbaası)
 
  Sun Orbit Basic Drawings for Latitudes in Turkey, 1974
(Bogazici University Printing House)
 

Avni Lifij, Poşatlar, 1984
(Aksoy Matbaası)
(Metin yazarı: Adnan Çoker)
 

 

Avni Lifij, Small Paintings, 1984
(Aksoy Printhouse)
(Text by: Adnan Çoker)
 

Yapı Fiziği konularında 10 kitapçık:
1. Gürültü
     2. Gürültü Denetiminde Temel Kurallar
     3. Aydınlatmada Enerji Kaybı
     4. Aydınlığın Niteliği
     5. Yapı Fiziği Konuları I
     6. Yapı Fiziği Konuları II
     7. Aydınlatma Tasarımında Temel Kurallar 
     8. Müzelerde ve Bürolarda Aydınlatma
     9. Yapı Akustiğinde 30 Terim 30 Tanım
   10. Ses Yalıtımı Konusunda Bir Kaç Açıklama
 

 

10 Technical Booklets of subjects in Building Physics:

 

AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ, 1997
(YEM yayınları)

 

 

 

ILLUMINATION VOCABULARY, 1997
(YEM Publications)

 

MAKALELER   ARTICLES

Aşağıdaki yazıların bir bölümü, çok eski günlerde (1965~1985) yazılmış ya da yayınlanmıştır.
O zamanki Türkçemiz bugünküne oranla çok daha az arıtılmış idi. O yazılarda kullanılmış olan
kimi sözcük ve terimlerin yerini, bugün yenileri almıştır. Bu eski sözcükler arasında genç kuşakların hiç bilmedikleri de vardır. Bu nedenle belli eski terimler, yenileri ile değiştirilmiş, kimi zaman da, yazının "eski" niteliğini korumak amacıyla, metin olduğu gibi bırakılmış, yeni sözcük ve terimler, eski metne parantez içinde eklenmiştir.
Doğaldır ki, eski yazılar, tıpkı eski terimler gibi, değişik konuların o günlerdeki gelişmişlik düzeyinin bir ürünüdür ve buna göre değerlendirilmelidirler.

- Yapı Fiziği,  1992
- Işıkölçümsel Konular İçin Giriş,  1990
- Yankı ve Ses Uzaması,  1989
- Blondel (apoştilb) – nit (cd/m2) ilişkisi,  1995
- Gürültü Denetimi ve Akustik Ölçmeler,  1993
- Bir Gürültü Denetimi ve Çevre Düzenlemesi,  1992
- Aydınlatma Tekniği Nedir?,  1991
- Ses Yalıtımı,  1994
- Ses Yalıtımı Konusunda Birkaç Açıklama,  2001
- Isı ve Ses Yalıtımında Çift Cidar,  1993
- Yansışım Süresi – Yankılama Zamanı,  1998
- Işıklılık ve Parıltı Terimleri Konusu,  2009
- Aydınlatma Sözlüğü ve Işıklılık Terimi,  2000
- Çınlama Sözcüğü Konusunda Açıklama,  1998
- Işık Rengi Bakımından Lamba Seçimi,  2007
- Öz Renk – Görünen Renk ve Aydınlatma,  2011
- Günışığı İle Aydınlatma ve Pencere Boyutları, 1965
- Güneş Işığı ve Gölge, 2011
- Güneş Yörüngesi Temel Çizimleri, 1973 (revizyon 2012)
- Müzik Dinleme Odalarında Akustik, 1999
- Aydınlatmada Enerji Kaybı,  1999
- Aydınlatma ve Mimarlık,  2001
- Aydınlatma Tekniği ve Mimari Mekanlar,  1989
- Yapılarda Aydınlatma,  1989
- Ek Aydınlatmalar,  2000
- Aydınlatma,  2005
- Konutlarda Görsel Konfor,  1996
- LED ve Yararlı Akı,  2009
- LED ve Işıklık,  2009
- İç Aydınlatmada LED,  2008
- Yol Aydınlatmasında LED,  2009
- İç Mekanlarda Günışığı Kullanımı,  2008
- Aydınlatmanın Geçmişi,  1996
- Dersliklerde Aydınlatma,  2010
- Mutfak ve Banyoda Aydınlatma,  1992
- Sanayi Yapılarında Aydınlatma, 1970
- Müze Aydınlatması ve Resim Sergileme Yüzeyleri ile İlgili Bir Uygulama,  1980
- Monitörle Çalışılan İş Yerlerinde Aydınlatma,  1990
- Endüstri Yapılarında Aydınlatma ve Gürültü Denetimi,  1993
- Çok Amaçlı Bir Salonun Aydınlatma ve Akustik Projesi,  1989
- Aydınlatma Tekniği ve Göz Sağlığı Bakımından Yazı Masaları, 1965
- Tarihi Değerleri Bulunan Eski Bir Yapının Aydınlatma Düzeni,  2006
- Kuruçeşme Divan Çadır İç Aydınlatma Yetersizliğinin Giderilmesi,  2006
- Topkapı Sarayı Padişahın Portresi Sergisi Aydınlatma İlkeleri,   2000
- Topkapı Sarayında Padişahın Portresi Sergisi Aydınlatması,  2000
- Topkapı Sarayı Aydınlatma Düzeni Kullanım İlkeleri,   2000
- Monitörle Çalışılan Bir İş Yerinde Aydınlık Düzenlemesi,  1990
- Ahmet Yesevi Türbesi Aydınlatması,  1997
- Halk Konutlarında Sun’i Aydınlatma Problemleri, 1964
- Aydınlatma Uzmanlarının Mimarlara Seslenişi,  2011
 

 

Some of the articles below have been written or published many years ago (1965~1985). Turkish language at those times was much less purified than today's language. Some words and terminology has been changed and replaced with new ones. Amogn these old words there are some which is not known by the young people of today. Because of this, some words has been changed with new ones, but some have been kept to preserve the "old" character of the article, where new wording is added in brackets.
It is natural, that old articles, like old terminology, are the result of the knowledge level on those days, hence should be evaluated accordingly.

Son yenilenme günü: 03.07.2013   Last updated on: 03.07.2013
Site ile ilgili yazışma için: Osman Sirel   For the site design please contact Osman Sirel.